W chwili obecnej, z powodów zdrowotnych wszelkie konsultacje oraz szkolenie jest zawieszone. O powrocie powiadomię wkrótce 🙂